Hållbar utveckling har en direkt påverkan på verksamheters lönsamhet

SDGB hjälper dig att utveckla och använda hållbarhet som ett kraftfullt kommersiellt verktyg och konkurrensmedel.
SDGB står för Sustainable Development, Good Business.

Med fokus på kommersiella värden i ett hållbart företagande

Jag heter Per Olsson och har grundat SDGB för att hjälpa företag att realisera de kommersiella möjligheter som finns i hållbar utveckling. Jag har en bakgrund från Skanska där jag har arbetat med hållbarhetsfrågor ända sedan det blev en ledningsfråga 1997. Genom att integrera hållbarhet i såväl projekt som kunderbjudanden var jag med om att skapa värden till förmån för såväl Skanska och kunden som för samhället och planeten.

De här erfarenheterna har gett mig ett stenhårt projekt- och kundfokus och unika insikter i vad som krävs för att en hållbarhetsstrategi ska skapa affärsnytta. Erfarenheterna är universella och kan appliceras oavsett bransch. Min unika kompetens är inte bara att visa hur hållbarhet och kommersiella värden hänger ihop utan också att hjälpa er att ta vara på detta samband.

Per är inte bara väldigt kunnig utan också genuint intresserad av vår verksamhet. Det gör samarbetet hållbart på riktigt.


Pia-Karin Åkesson, VD på ID kommunikation

Den ekonomiska drivkraften

Att man vill tjäna pengar på sitt hållbarhetsarbete är inget att skämmas för. Tvärtom: den ekonomiska drivkraften är den starkaste motor vi har för hållbar utveckling. Eftersom målet är en hållbar och rättvis framtid för kommande generationer, bör vi använda alla de drivkrafter som kan ta oss dit.

Det har visat sig att arbetet med hållbar utveckling ofta bidrar till högre marginaler och högre värdering för de företag som satsar på det här området. Den som arbetar aktivt med hållbar utveckling blir nämligen bättre på att hantera strategiska och operationella risker. De blir också resurseffektivare och bättre på att fånga upp och utveckla hur de kan skapa värde för sina kunder.

Ändå har få företag ännu börjat utforska möjligheterna i att använda hållbarhet som ett sätt att skapa värde för sina kunder. Det är synd, för den som lyckas där blir också snabbt oumbärlig som leverantör. Att man samtidigt skapar nytta för samhället och hela planeten är en underbar bonus.

Den gröna tråden

När företag och andra verksamheter inser att de måste arbeta mer proaktivt med hållbar utveckling inom sin verksamhet brukar det uppstå ett antal frågor om varför, var och hur man ska satsa. Svaren hittar man genom att göra det till en strategisk fråga och fokusera på både kommersiell och hållbar utveckling samtidigt.

Detta dubbla fokus gör det möjligt både att prioritera på ett tydligt och förutsägbart sätt – och att skapa en struktur som driver hållbarhetsarbetet framåt. Jag brukar kalla det Den gröna tråden. Här är det värt att understryka att hållbarhet inte bara är en fråga om miljö. Tvärtom, hållbarhet omfattar alla de aspekter som ingår i FN:s globala mål för hållbar utveckling.

SDGB kan hjälpa er med att

  • identifiera de möjligheter som arbete med hållbar utveckling kan ge – och riskerna med att låta bli
  • identifiera såväl kommersiell- som hållbarhetspotential i verksamhetens värdekedja
  • sätta FN:s globala mål för hållbar utveckling i relation till kommersiella aspekter som risk, resursoptimering och värdeskapande

  • bryta ner övergripande strategier till handgripliga och genomförbara aktiviteter
  • skapa en ”grön tråd” som guidar verksamheten och skapar struktur i verksamhetens hållbarhetsarbete
  • integrera hållbarhet i kärnverksamheten och på så sätt skapa en stark kommersiellt fokuserande hållbarhetskultur
  • tillsammans med offentliga aktörer identifiera och utveckla potentialen för ökad samhällsnytta i samband med upphandlingar.

Kontakta mig!

Jag vill ge fler verksamheter möjlighet att upptäcka de kommersiella värdena i ett hållbart företagande. Nu är det din tur att dra nytta av allt det jag har lärt mig på vägen. Kontakta mig så tar vi ett förutsättningslöst möte för att se vilka värden vi kan skapa tillsammans.

Mobil

0725-25 04 45